Árak

A 27/1995-ös NM rendelet értelmében, a szolgáltató az alapszolgáltatás keretében az alábbi tevékenységeket végzi: 

  • előzetes, soron kívüli, záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok 
  • a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását
  • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vagy változás bekövetkezésekor soron kívül
  • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
  • a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat
  • az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát
  • a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését;
  • az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálatát.

Árainkról érdeklődjön foglalkozás-egészségügyi oldalunkon vagy az alábbi telefonszámon +36-30-153-2277!